2015-07-06 06:00

2015-07-07 10:22

Sol och vind räcker inte på vintern

ENERGIRoffe

Der görs jämförelser mellan Sverige och Tyskland och antalet soltimmar över året. Det stämmer att i stort är antalet samma. Dock finns två stora avvikelser, den ena är fördelningen över året där Sverige har proportionellt mycket mindre sol på vintern. Den andra är snön som tidvis täcker solcellerna, det problemet finns inte i Tyskland.

Vid kalla vinterdagar blåser det vanligtvis lite varvid vindkraften står still. Är det dessutom mycket snö har även solcellerna i detta läge problem. Alltså, lita inte till sol- och vindkraft på vinterhalvåret i Sverige.

Der görs jämförelser mellan Sverige och Tyskland och antalet soltimmar över året. Det stämmer att i stort är antalet samma. Dock finns två stora avvikelser, den ena är fördelningen över året där Sverige har proportionellt mycket mindre sol på vintern. Den andra är snön som tidvis täcker solcellerna, det problemet finns inte i Tyskland.

Vid kalla vinterdagar blåser det vanligtvis lite varvid vindkraften står still. Är det dessutom mycket snö har även solcellerna i detta läge problem. Alltså, lita inte till sol- och vindkraft på vinterhalvåret i Sverige.