2015-07-06 06:00

2015-07-07 10:16

Idéer om Hälsocentrums utformning efterlyses

BESTÄLLARCHEF PÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN, KARLSTADS KOMMUN

Hälsa

Svar om Hälsocentrum (NWT 4/7).

Det är glädjande att se att du uppmärksammat Karlstad kommuns och Landstinget i Värmlands gemensamma satsning för att skapa trygghet för våra äldre. Satsningen handlar främst om att samordna våra resurser på ett bättre sätt, så att vi kan möta de äldre och deras behov tidigare än idag. Med en bättre samordning och genom nya icke traditionella arbetssätt är målet att öka självständighet och livskvalitet för våra äldre kommuninnevånare.

I vårt utvecklingsarbete finns också en ambition att utveckla kommunens korttidsboende, Resurscentrum, till en mötesplats för äldre och dess anhöriga. Innehållet i en sådan mötesplats är fortfarande på idéstadiet och vår ambition är att lyssna in såväl de äldre själva som deras anhöriga angående vilket innehåll som kan bidra till en sådan mötesplats. Om du har egna förslag så får du gärna kontakta mig.

 

Mikael Lind

Svar om Hälsocentrum (NWT 4/7).

Det är glädjande att se att du uppmärksammat Karlstad kommuns och Landstinget i Värmlands gemensamma satsning för att skapa trygghet för våra äldre. Satsningen handlar främst om att samordna våra resurser på ett bättre sätt, så att vi kan möta de äldre och deras behov tidigare än idag. Med en bättre samordning och genom nya icke traditionella arbetssätt är målet att öka självständighet och livskvalitet för våra äldre kommuninnevånare.

I vårt utvecklingsarbete finns också en ambition att utveckla kommunens korttidsboende, Resurscentrum, till en mötesplats för äldre och dess anhöriga. Innehållet i en sådan mötesplats är fortfarande på idéstadiet och vår ambition är att lyssna in såväl de äldre själva som deras anhöriga angående vilket innehåll som kan bidra till en sådan mötesplats. Om du har egna förslag så får du gärna kontakta mig.

 

Mikael Lind