2015-06-27 06:00

2015-06-27 06:00

Helt fel att tillåta monopol

ELNÄT:

Det är inte rimligt att elbolagen ska ha monopol på näten där de i princip kan ta ut vilka avgifter de vill, på grund av att det saknas konkurrens, med påföljd att nätavgifterna därmed tar upp den största delen av elräkningen.

De som lider mest av detta är alla vi låginkomsttagare, mot vars ekonomi de höga nätavgifterna slår hårt.

Det måste finnas ett tak för hur stora nätavgifter elbolagen kan tillåtas ta ut!

Jonas Andersson

Det är inte rimligt att elbolagen ska ha monopol på näten där de i princip kan ta ut vilka avgifter de vill, på grund av att det saknas konkurrens, med påföljd att nätavgifterna därmed tar upp den största delen av elräkningen.

De som lider mest av detta är alla vi låginkomsttagare, mot vars ekonomi de höga nätavgifterna slår hårt.

Det måste finnas ett tak för hur stora nätavgifter elbolagen kan tillåtas ta ut!

Jonas Andersson