2015-06-23 06:00

2015-06-23 06:00

Väljarna försbakom ljuset

POLITIK:

Numera finns det bara DÖ – Decemberöverenskommelsen – samt SD och V i svensk politik. Vi gick till val med åtta olika partier som människor röstade på. Detta är inte folkets vilja. Gör om valet! DÖ är odemokratisk och för väljarna bakom ljuset.

DÖ följer inte regelverket

Numera finns det bara DÖ – Decemberöverenskommelsen – samt SD och V i svensk politik. Vi gick till val med åtta olika partier som människor röstade på. Detta är inte folkets vilja. Gör om valet! DÖ är odemokratisk och för väljarna bakom ljuset.

DÖ följer inte regelverket