2015-06-22 06:00

2015-06-22 06:00

Vill se mer asfaltering

HAMMARÖ:

Jag läste om årets planerade beläggningsarbeten inom Hammarö kommun. Det är möjligtvis ingen anställd inom kommunen som trafikerar Hammaröleden till Jakobsbergsbron? I så fall: varför är inte den biten med i planeringen för sommaren, när ni ändå asfalterade cykelvägen bredvid?

Jan Lång

Jag läste om årets planerade beläggningsarbeten inom Hammarö kommun. Det är möjligtvis ingen anställd inom kommunen som trafikerar Hammaröleden till Jakobsbergsbron? I så fall: varför är inte den biten med i planeringen för sommaren, när ni ändå asfalterade cykelvägen bredvid?

Jan Lång