2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Får inte gå i fred

KARLSTAD:

Den så kallade cykelkonsten leder cyklister in på gångstråket vid Borgmästarholmen där vi fotgängare inte får vandra i fred utan att ständigt hoppa undan för framrusande cyklister. Hur svårt är det egentligen att läsa skylten, eller är cyklister dumma?

Roffe

Den så kallade cykelkonsten leder cyklister in på gångstråket vid Borgmästarholmen där vi fotgängare inte får vandra i fred utan att ständigt hoppa undan för framrusande cyklister. Hur svårt är det egentligen att läsa skylten, eller är cyklister dumma?

Roffe