2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

Kommunal miljonsatsning på ett tveksamt vägprojekt

EDA: Frågetecken kring upphandlingar

Eda kommun ska avsätta 8,5 miljoner kronor för en lokalgata i Charlottenberg. Vore det inte klokt att dessförinnan göra klart det projekt som kommunen och Trafikverket har från gränsen till Charlottenberg, som ett bevis för att ni tar oss skattebetalare i Eda Glasbruk på allvar?

Det finns flera företag än Thon-gruppen som vill växa. Eda Supermarket vill bygga ut sin affär men det är kanske inte noga med att skapa arbetstillfällen på landsbygden när Thon styr Eda kommun? Se till att få in kompetent personal bland tjänstemännen, anställ inte efter vilka de har som vänner.

Det finns fler frågetecken kring upphandlingar som görs bakom ryggen på kommunens invånare!

Skattebetalare i Eda

Eda kommun ska avsätta 8,5 miljoner kronor för en lokalgata i Charlottenberg. Vore det inte klokt att dessförinnan göra klart det projekt som kommunen och Trafikverket har från gränsen till Charlottenberg, som ett bevis för att ni tar oss skattebetalare i Eda Glasbruk på allvar?

Det finns flera företag än Thon-gruppen som vill växa. Eda Supermarket vill bygga ut sin affär men det är kanske inte noga med att skapa arbetstillfällen på landsbygden när Thon styr Eda kommun? Se till att få in kompetent personal bland tjänstemännen, anställ inte efter vilka de har som vänner.

Det finns fler frågetecken kring upphandlingar som görs bakom ryggen på kommunens invånare!

Skattebetalare i Eda