2015-06-15 06:00

2015-06-15 06:00

Vedeldning känns musealt

MILJÖ:

Vill någon miljöchef göra klart hur reglerna ser ut för vedeldande året runt? Är det verkligen tillåtet att elda med ved och sprida ofiltrerad rök fem gånger per dygn i ett tättbebyggt villaområde?

En vedpanna är i dag närmast att anse som museiföremål. Det finns väl krav på ackumulatortank så att vedeldning bara behövs vid ett fåtal tillfällen och inte var och varannan timme?

Och får man elda med byggnadsmassor i villor? En vedpanna är väl ändå inte tänkt för impregnerat trä och gammalt rivningsmaterial, sådant ska väl eldas i fjärrvärmeverk – långt från villaområden?

Fredrik

Vill någon miljöchef göra klart hur reglerna ser ut för vedeldande året runt? Är det verkligen tillåtet att elda med ved och sprida ofiltrerad rök fem gånger per dygn i ett tättbebyggt villaområde?

En vedpanna är i dag närmast att anse som museiföremål. Det finns väl krav på ackumulatortank så att vedeldning bara behövs vid ett fåtal tillfällen och inte var och varannan timme?

Och får man elda med byggnadsmassor i villor? En vedpanna är väl ändå inte tänkt för impregnerat trä och gammalt rivningsmaterial, sådant ska väl eldas i fjärrvärmeverk – långt från villaområden?

Fredrik