2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Säkerheten är prioriterad

:

Svar till Per Rosin (NWT 11/5):

Landstingets i Värmland främsta uppgift är att tillgodose patienternas behov av vård, ge vård av hög kvalitet och prioritera patientsäkerheten. Detta påverkar hur vården planeras och lokaliseras. Det har varken skett förändring av verksamhet eller personal med anledning av det ekonomiska läget. För att ha hög kvalitet måste vi ge rätt vård på rätt plats, då använder vi också resurserna på bästa sätt. Om du hade läst Värmlandssamverkans gemensamma politiska program skulle du ha sett att en av våra prioriterade punkter är att den vård som behövs ofta också ska finnas nära, ett exempel på det är närvårdsplatser som nu tar form i Kristinehamn och Säffle. Vi liksom övriga Sverige är väl medvetna om att befolkningens genomsnittsålder ökar och arbetar intensivt med en utvecklingsplan för att kunna möta framtidens vårdbehov.

Värmlandssamverkan

M, C, SIV, MP, KD, FP

Svar till Per Rosin (NWT 11/5):

Landstingets i Värmland främsta uppgift är att tillgodose patienternas behov av vård, ge vård av hög kvalitet och prioritera patientsäkerheten. Detta påverkar hur vården planeras och lokaliseras. Det har varken skett förändring av verksamhet eller personal med anledning av det ekonomiska läget. För att ha hög kvalitet måste vi ge rätt vård på rätt plats, då använder vi också resurserna på bästa sätt. Om du hade läst Värmlandssamverkans gemensamma politiska program skulle du ha sett att en av våra prioriterade punkter är att den vård som behövs ofta också ska finnas nära, ett exempel på det är närvårdsplatser som nu tar form i Kristinehamn och Säffle. Vi liksom övriga Sverige är väl medvetna om att befolkningens genomsnittsålder ökar och arbetar intensivt med en utvecklingsplan för att kunna möta framtidens vårdbehov.

Värmlandssamverkan

M, C, SIV, MP, KD, FP