2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Bra kan bli ännu bättre

P4-MUSIK:

Det är inget fel på musiken idag i P4, vill jag påstå. Men att det inte finns ordentligt med dansband i blandningen är faktiskt Stockholms fel. Ulf Sigmundsson gör ett hårt jobb med musiken i P4 Radio Vämland och Dalarn för att alla ska få allt. Men om vi vill ha lite Drifters, Lasse Stefeanz, Donnez, Fernandoz och Jeny Saléns utav mogen musik... Jag dansar till de andra moderna med. Men de passar i de pengar vi gett er som vi betalar för. Hoppas på bättring i P4 Värmand och Dalarna.

En som älakar dansband

Det är inget fel på musiken idag i P4, vill jag påstå. Men att det inte finns ordentligt med dansband i blandningen är faktiskt Stockholms fel. Ulf Sigmundsson gör ett hårt jobb med musiken i P4 Radio Vämland och Dalarn för att alla ska få allt. Men om vi vill ha lite Drifters, Lasse Stefeanz, Donnez, Fernandoz och Jeny Saléns utav mogen musik... Jag dansar till de andra moderna med. Men de passar i de pengar vi gett er som vi betalar för. Hoppas på bättring i P4 Värmand och Dalarna.

En som älakar dansband