2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Avgift ska täcka mer än enbart sophämtningen

FRITIDSHUS: Olika typer av abonnemang

Svar till signaturen Maktlös Karlstadsbo (NWT 10/6):

I Karlstad har kommunfullmäktige beslutat att alla fastighetsägare ha ett renhållningsabonnemang för varje fastighet. Med anledning av detta genomför vi på Karlstads Energi en inventering av fastigheter i kommunen som inte har något renhållningsabonnemang. När vi hittar en bebodd fastighet som saknar renhållningsabonnemang skickar vi ut ett brev till fastighetsägaren. I brevet upplyser vi om att det är möjligt att välja bland flera olika abonnemang, exempelvis abonnemang för fritidshus. Vi informerar också om att om inte fastighetsägaren hör av sig ställer vi ut ett sopkärl som hämtas varannan vecka året runt.

När det gäller abonnemangsavgiften ska denna, utöver kostnaderna för sophämtning, även täcka kostnaderna för bland annat kommunens sex återvinningscentraler.

Om man har ett fritidshus som inte används finns möjlighet att söka uppehåll från sophämtning och bara betala en årlig grundavgift på 375 kronor. Man kan också ansöka om befrielse från sophämtning hos miljöförvaltningen i Karlstad.

Peo Ajaxson

Kommunikatör, Karlstads Energi

Svar till signaturen Maktlös Karlstadsbo (NWT 10/6):

I Karlstad har kommunfullmäktige beslutat att alla fastighetsägare ha ett renhållningsabonnemang för varje fastighet. Med anledning av detta genomför vi på Karlstads Energi en inventering av fastigheter i kommunen som inte har något renhållningsabonnemang. När vi hittar en bebodd fastighet som saknar renhållningsabonnemang skickar vi ut ett brev till fastighetsägaren. I brevet upplyser vi om att det är möjligt att välja bland flera olika abonnemang, exempelvis abonnemang för fritidshus. Vi informerar också om att om inte fastighetsägaren hör av sig ställer vi ut ett sopkärl som hämtas varannan vecka året runt.

När det gäller abonnemangsavgiften ska denna, utöver kostnaderna för sophämtning, även täcka kostnaderna för bland annat kommunens sex återvinningscentraler.

Om man har ett fritidshus som inte används finns möjlighet att söka uppehåll från sophämtning och bara betala en årlig grundavgift på 375 kronor. Man kan också ansöka om befrielse från sophämtning hos miljöförvaltningen i Karlstad.

Peo Ajaxson

Kommunikatör, Karlstads Energi