2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Långa bilköer sedan nyhållplats har tagits i bruk

HAMMARÖ: Bussar hindrar bilar

Nyligen åkte jag buss på Hovlandavägen, från Mörmon. Vid Gunnarskärsgården stod en buss vid den nya kritiserade hållplatsen. Fyra bilar framför mig, efter två minuter: även fem bilar bakom mig. Vid bussen syntes ingen av- eller påstigande. När den åker iväg står sex bilar och väntar också i mötande körbana.

Vid nästa hållplats stannar bussen igen. Ingen av- eller påstigande. Efter någon minut åker bussen vidare.

Varför stannar den överhuvudtaget vid dessa hållplatser?

Jag förstår räddningstjänstens farhågor för detta, om det kommer ett utryckningsfordon och hamnar sist i kön...

Hur kan någon hitta på något så här vansinnigt?

Irriterad bilförare

Nyligen åkte jag buss på Hovlandavägen, från Mörmon. Vid Gunnarskärsgården stod en buss vid den nya kritiserade hållplatsen. Fyra bilar framför mig, efter två minuter: även fem bilar bakom mig. Vid bussen syntes ingen av- eller påstigande. När den åker iväg står sex bilar och väntar också i mötande körbana.

Vid nästa hållplats stannar bussen igen. Ingen av- eller påstigande. Efter någon minut åker bussen vidare.

Varför stannar den överhuvudtaget vid dessa hållplatser?

Jag förstår räddningstjänstens farhågor för detta, om det kommer ett utryckningsfordon och hamnar sist i kön...

Hur kan någon hitta på något så här vansinnigt?

Irriterad bilförare