2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Som en spottloska rätt i ansiktet

ELPRISER:

Fortums senaste prishöjning är som en spottloska i ansiktet på alla Västra Svealands nätkunder!

Efter en uppgörelse med Energimarknadsinspektionen har Fortum fått klartecken att inte plocka ut ytterligare överpriser från sina omhuldade nätkunder. Deras motivering för de höjda avgifterna är som vanligt planerade investeringar för att göra elleveranserna säkrare för kunden. Den verkliga orsaken är dock att kunna höja priset på elnätet inför försäljningen till Folksam, AP-fonderna och ett utländskt bolag.

Hur kan det vara möjligt att ett utländskt bolag typ tillåts att köpa och äga på en så viktig samhällsfunktion som ett elnät i Sverige?

Hur kan Fortum debitera dagens kunder för framtida investeringar utan att erbjuda kunden motsvarande aktiekapital i företaget?

Är det i enlighet med svensk lag och EU:s lagar att ett utländskt företag äger och styr en så viktig samhällsfunktion som eldistributionen – och dessutom till ockerpriser?

Ingen vet eller verkar bry sig så länge som importerade gurkor och bananer har rätt böj och så länge EU:s ofantligt dyra lyxpendlare kan joddla runt i Bryssel och Strasbourg för våra slitsamt förvärvade skattekronor.

Det är kanske dags att Kalla fakta kollar vad energimarknadsinspektionen har pysslat med?

Berra

Fortums senaste prishöjning är som en spottloska i ansiktet på alla Västra Svealands nätkunder!

Efter en uppgörelse med Energimarknadsinspektionen har Fortum fått klartecken att inte plocka ut ytterligare överpriser från sina omhuldade nätkunder. Deras motivering för de höjda avgifterna är som vanligt planerade investeringar för att göra elleveranserna säkrare för kunden. Den verkliga orsaken är dock att kunna höja priset på elnätet inför försäljningen till Folksam, AP-fonderna och ett utländskt bolag.

Hur kan det vara möjligt att ett utländskt bolag typ tillåts att köpa och äga på en så viktig samhällsfunktion som ett elnät i Sverige?

Hur kan Fortum debitera dagens kunder för framtida investeringar utan att erbjuda kunden motsvarande aktiekapital i företaget?

Är det i enlighet med svensk lag och EU:s lagar att ett utländskt företag äger och styr en så viktig samhällsfunktion som eldistributionen – och dessutom till ockerpriser?

Ingen vet eller verkar bry sig så länge som importerade gurkor och bananer har rätt böj och så länge EU:s ofantligt dyra lyxpendlare kan joddla runt i Bryssel och Strasbourg för våra slitsamt förvärvade skattekronor.

Det är kanske dags att Kalla fakta kollar vad energimarknadsinspektionen har pysslat med?

Berra