2015-06-13 06:00

2015-06-13 06:00

Tåget är bra för miljön

PUNKTLIGHET:

Kan jag lita på att jag kommer fram i tid när jag åker med SJ:s tåg?

Under torsdagen uppstod elfel och vi fick avbryta resan och fixa bil upp till Stockholm.

Jag tänker också på hur Värmlandstrafik kör landsbygdstågen: Torsby, Sunne vidare mot Karlstad och vd Lars Bull & Co väljer att inte stanna vid alla stationer för dem som vill åka med.

Miljön vinner på att alla åker tåg. Tågen ska vara till för oss resenärer. Stanna och låt oss åka med! Och var punktliga, så att vi kommer fram i tid!

En som väljer tåget

Kan jag lita på att jag kommer fram i tid när jag åker med SJ:s tåg?

Under torsdagen uppstod elfel och vi fick avbryta resan och fixa bil upp till Stockholm.

Jag tänker också på hur Värmlandstrafik kör landsbygdstågen: Torsby, Sunne vidare mot Karlstad och vd Lars Bull & Co väljer att inte stanna vid alla stationer för dem som vill åka med.

Miljön vinner på att alla åker tåg. Tågen ska vara till för oss resenärer. Stanna och låt oss åka med! Och var punktliga, så att vi kommer fram i tid!

En som väljer tåget