2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

För liten kommun

EDA:

Som utomstående betraktare av insändarna i NWT rörande Eda kommun, får man intrycket av att kommunen är för liten. Jag föreslår därför att Eda kommun slår sina påsar ihop med någon grannkommun.

Mats Nilsson

Karlstad

Som utomstående betraktare av insändarna i NWT rörande Eda kommun, får man intrycket av att kommunen är för liten. Jag föreslår därför att Eda kommun slår sina påsar ihop med någon grannkommun.

Mats Nilsson

Karlstad