2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Ett ord för intersexuella

HEN:

Det är trist med alla anonyma insändare som visar att skribenten inte riktigt vågar stå för sin åsikt. Allt negativt om ordet hen tror jag bottnar i en dålig medvetenhet om människors könstillhörighet, eller rädsla för att ta till sig det. Det är ett konstaterat faktum att det finns människor som dels är födda tvåkönade och dels är födda i ”fel kropp”. Förr fick dessa utstå mycket lidande, spott och spe och till viss del även i dag. Det minsta de kan få är att få ett ord där de kan känna sig ”hemma”.

Sören Wäppling

Det är trist med alla anonyma insändare som visar att skribenten inte riktigt vågar stå för sin åsikt. Allt negativt om ordet hen tror jag bottnar i en dålig medvetenhet om människors könstillhörighet, eller rädsla för att ta till sig det. Det är ett konstaterat faktum att det finns människor som dels är födda tvåkönade och dels är födda i ”fel kropp”. Förr fick dessa utstå mycket lidande, spott och spe och till viss del även i dag. Det minsta de kan få är att få ett ord där de kan känna sig ”hemma”.

Sören Wäppling