2015-05-27 06:00

2015-05-27 06:00

Förslag till försämringar

POSTEN:

Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med 40 procent. Det innebär cirka 4 miljarder kronor i minskade intäkter för Posten. Och minskningstrenden fortsätter, med fem procent varje år.

Man frågar sig om inte postlagen bör ändras från utdelning fem dagar i veckan till tre – måndag, onsdag och fredag.

Något radikalt måste göras åt de sjunkande volymerna. Det är en fråga om överlevnad på brevmarknaden.

Leif Wångstedt

Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med 40 procent. Det innebär cirka 4 miljarder kronor i minskade intäkter för Posten. Och minskningstrenden fortsätter, med fem procent varje år.

Man frågar sig om inte postlagen bör ändras från utdelning fem dagar i veckan till tre – måndag, onsdag och fredag.

Något radikalt måste göras åt de sjunkande volymerna. Det är en fråga om överlevnad på brevmarknaden.

Leif Wångstedt