2015-05-27 06:00

2015-05-27 06:00

Viktigt att vi slår vakt om de kvinnliga traditionerna

LINGVISTIK: Ifrågasätter sjukskötare och snickarinna

Varför ska en manlig sjuksköterska ha någon annan titel? Han har ju utbildat sig till sjuksköterska och då får han ha den titeln, för det ju det han är.

Hur ofta hör man ett ifrågasättande av vad en kvinna ska ha för titel när hon utbildar sig till ett av tradition manligt yrke? Ska i så fall en kvinnlig snickare eller svetsare kallas snickarinna respektive svetsarinna?

Det finns ju till och med kvinnor som vill kalla sig lärare i stället för lärarinnor. Varför?

Värna de kvinnliga yrkestitlarna, för vi har inte så många!

En i vården

Varför ska en manlig sjuksköterska ha någon annan titel? Han har ju utbildat sig till sjuksköterska och då får han ha den titeln, för det ju det han är.

Hur ofta hör man ett ifrågasättande av vad en kvinna ska ha för titel när hon utbildar sig till ett av tradition manligt yrke? Ska i så fall en kvinnlig snickare eller svetsare kallas snickarinna respektive svetsarinna?

Det finns ju till och med kvinnor som vill kalla sig lärare i stället för lärarinnor. Varför?

Värna de kvinnliga yrkestitlarna, för vi har inte så många!

En i vården