2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Prishöjning efter prishöjning...

:

Så här skriver Fortum käckt till sina kunder:

”Den 1 juni höjer vi elnätpriserna i ditt område. Det är förstås ovanligt med två prishöjningar samma år och vi hade helst velat undvika det. Anledningen till att vi ändå höjer nu är att vi i över tre år har väntat på ett beslut gällande elnätsavgifterna för åren 2012–2015.”

Sanningen är att Fortum vid upprepade tillfällen under åren 2012–15 höjt priserna både på den rörliga och på den fasta delen av sina elnätpriser. För min villa har den fasta avgiften under tiden höjts från 2 905 kronor till 3 485 kr, nästan 20 procent, och överföringsavgiften från 39,2 öre till 46 öre – drygt 17 procent. Att Fortum nu anser sig behöva höja den fasta delen med ytterligare 4,7 procent och överföringsavgiften med 4,2 procent är för mig en gåta.

Man tar sig för pannan och hoppas att vi kan få en reko elleverantör.

Elkontroll

Så här skriver Fortum käckt till sina kunder:

”Den 1 juni höjer vi elnätpriserna i ditt område. Det är förstås ovanligt med två prishöjningar samma år och vi hade helst velat undvika det. Anledningen till att vi ändå höjer nu är att vi i över tre år har väntat på ett beslut gällande elnätsavgifterna för åren 2012–2015.”

Sanningen är att Fortum vid upprepade tillfällen under åren 2012–15 höjt priserna både på den rörliga och på den fasta delen av sina elnätpriser. För min villa har den fasta avgiften under tiden höjts från 2 905 kronor till 3 485 kr, nästan 20 procent, och överföringsavgiften från 39,2 öre till 46 öre – drygt 17 procent. Att Fortum nu anser sig behöva höja den fasta delen med ytterligare 4,7 procent och överföringsavgiften med 4,2 procent är för mig en gåta.

Man tar sig för pannan och hoppas att vi kan få en reko elleverantör.

Elkontroll