2015-05-25 06:00

2015-05-25 06:00

En tät blandstad är en attraktiv stad

KARLSTAD:

Modernismens förlegade stadsbyggnadsdoktrin har i många städer övergått till ett mer hållbart förhållningssätt till stadsutveckling. En stad där invånarna bor, jobbar och handlar i samma stadsdel är optimalt då det minskar onödiga transporter. En hög koncentrationen av människor skapar mångfald, valfrihet och gör staden mer attraktiv.

I Karlstad har man dock inte hängt med i denna trend. Nya lägenhetsområden byggs som sovstäder där garageplats prioriteras framför offentliga bottenvåningar. Gräsplättar mellan byggnaderna lämnas istället för att bygga parker och punkthus väljs före rutnätsstruktur. De få innergårdar som finns i stan används alltid som parkeringsplats för de boende.

Om Karlstad ska lyckas konkurrera med jämnstora städer om invånare är det dags att tänka om. En tät blandstad är en attraktiv stad – och nej, det är inte synonymt med höga punkthus.

M

Modernismens förlegade stadsbyggnadsdoktrin har i många städer övergått till ett mer hållbart förhållningssätt till stadsutveckling. En stad där invånarna bor, jobbar och handlar i samma stadsdel är optimalt då det minskar onödiga transporter. En hög koncentrationen av människor skapar mångfald, valfrihet och gör staden mer attraktiv.

I Karlstad har man dock inte hängt med i denna trend. Nya lägenhetsområden byggs som sovstäder där garageplats prioriteras framför offentliga bottenvåningar. Gräsplättar mellan byggnaderna lämnas istället för att bygga parker och punkthus väljs före rutnätsstruktur. De få innergårdar som finns i stan används alltid som parkeringsplats för de boende.

Om Karlstad ska lyckas konkurrera med jämnstora städer om invånare är det dags att tänka om. En tät blandstad är en attraktiv stad – och nej, det är inte synonymt med höga punkthus.

M