2015-05-25 06:00

2015-05-25 06:00

Ett flertal förklaringar till bristen på sjuksköterskor

KARLSTAD: Problemen på Centralsjukhuset, CSK

Jag jobbade på CSK några år på 1980-talet. Då var det cirka 20 procent sjuksköterskor och 35 procent undersköterskor och sjukvårdsbiträden. I dag är det, enligt NWT nyligen, 34 procent sjuksköterskor och 19 procent undersköterskor.

Nu är den totala mängden sjukvårdspersonal högre vilket innebär en enorm mängd sjuksköterskor, och att behovet av ersättare vid sjukskrivning och andra ledigheter blir mycket stort. En annan orsak till sjuksköterskebristen är arbetsfördelningen. På min tid gjorde sjukvårdsbiträdena de minst avancerade arbetsuppgifterna och sjuksköterskorna de mest avancerade; undersköterskorna allt däremellan.

Av den procentuella fördelningen av personalen förstår man att sjuksköterskorna har fått ta över en stor del av de mindre avancerade arbetsuppgifterna vilket ger dem mindre erfarenhet av de mer avancerade arbetsuppgifterna. Det innebär, som jag förstår det, att intresset för sjuksköterskejobbet blir mindre. Allt detta gör att intresset för att arbeta på sjukhus i Sverige blir mindre.

Per Rosin

Säffle, pensionerad

Jag jobbade på CSK några år på 1980-talet. Då var det cirka 20 procent sjuksköterskor och 35 procent undersköterskor och sjukvårdsbiträden. I dag är det, enligt NWT nyligen, 34 procent sjuksköterskor och 19 procent undersköterskor.

Nu är den totala mängden sjukvårdspersonal högre vilket innebär en enorm mängd sjuksköterskor, och att behovet av ersättare vid sjukskrivning och andra ledigheter blir mycket stort. En annan orsak till sjuksköterskebristen är arbetsfördelningen. På min tid gjorde sjukvårdsbiträdena de minst avancerade arbetsuppgifterna och sjuksköterskorna de mest avancerade; undersköterskorna allt däremellan.

Av den procentuella fördelningen av personalen förstår man att sjuksköterskorna har fått ta över en stor del av de mindre avancerade arbetsuppgifterna vilket ger dem mindre erfarenhet av de mer avancerade arbetsuppgifterna. Det innebär, som jag förstår det, att intresset för sjuksköterskejobbet blir mindre. Allt detta gör att intresset för att arbeta på sjukhus i Sverige blir mindre.

Per Rosin

Säffle, pensionerad