2015-05-21 06:00

2015-05-21 06:00

Integration och segregering

SAMHÄLLE:

På alla nivåer inom samhället avsätts det stora penningsummor till integrationsverksamhet. Detta är naturligtvis viktigt då det gäller för nya svenskar att komma in i samhället.

Förvåningen blir då stor när man med andra handen från samhället arbetar för att ökad segregering genom att skapa regler som gynnar den verksamheten. Jag tänker på exempel som skilda badtider för män och kvinnor, kvinnor som uppmuntras bära olika typer av täckande kläder, försäljning av livsmedel där djuren slaktats under oerhört grymma former. Man uppmuntrar till att kvinnor är mindervärdiga varelser, genom att stora skadestånd betalas ut av staten till män som är kränkta för att de vägrar ta en svensk kvinna i hand.

Var är alla som säger sig stå upp för feministiska tankar och som i dessa frågor är helt tysta? Man kommer att tänka på det gamla ordspråket: Den som tiger samtycker.

Integrationsvän

På alla nivåer inom samhället avsätts det stora penningsummor till integrationsverksamhet. Detta är naturligtvis viktigt då det gäller för nya svenskar att komma in i samhället.

Förvåningen blir då stor när man med andra handen från samhället arbetar för att ökad segregering genom att skapa regler som gynnar den verksamheten. Jag tänker på exempel som skilda badtider för män och kvinnor, kvinnor som uppmuntras bära olika typer av täckande kläder, försäljning av livsmedel där djuren slaktats under oerhört grymma former. Man uppmuntrar till att kvinnor är mindervärdiga varelser, genom att stora skadestånd betalas ut av staten till män som är kränkta för att de vägrar ta en svensk kvinna i hand.

Var är alla som säger sig stå upp för feministiska tankar och som i dessa frågor är helt tysta? Man kommer att tänka på det gamla ordspråket: Den som tiger samtycker.

Integrationsvän