2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Värmländsk gruvort med hertigglans

HÅSJÖBERG:

Så roligt, men dock förväntat, att landshövdingen å länets vägnar uppvaktade Hertigen av Värmland och hans blivande brud med gåvor vid lysningsmottagningen på Stockholms slott på söndagen.

Att hertigparet ombeds att särskilt stödja Byamossarnas myrområde var överraskande, eftersom deras uppdrag redan är att stödja hela Värmland.

Och att myrmarkerna utanför Arvika symboliserades av en kyanitskiva gick ut som en nyhet till rikspressen från länsstyrelsen, kan verka vilseledande. Enligt Styrelsen för teknisk utveckling (STU) finns Europas enda kyanitgruva i Sverige. Den ligger i Håsjöberg, i närheten av Ekshärad – en turistattraktion som länsstyrelsen bör ta varje möjlighet att berätta om.

Lars Löfgren

Hederspreses Värmländska Akademien

Så roligt, men dock förväntat, att landshövdingen å länets vägnar uppvaktade Hertigen av Värmland och hans blivande brud med gåvor vid lysningsmottagningen på Stockholms slott på söndagen.

Att hertigparet ombeds att särskilt stödja Byamossarnas myrområde var överraskande, eftersom deras uppdrag redan är att stödja hela Värmland.

Och att myrmarkerna utanför Arvika symboliserades av en kyanitskiva gick ut som en nyhet till rikspressen från länsstyrelsen, kan verka vilseledande. Enligt Styrelsen för teknisk utveckling (STU) finns Europas enda kyanitgruva i Sverige. Den ligger i Håsjöberg, i närheten av Ekshärad – en turistattraktion som länsstyrelsen bör ta varje möjlighet att berätta om.

Lars Löfgren

Hederspreses Värmländska Akademien