2015-05-12 06:00

2015-05-12 06:00

Höga hastigheter förbi skola...

:

Vi tycker att det körs för fort på Görsjövägen i Hagfors. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim men det körs ofta i 65–70. Många bilister verkar inte bry sig om att det finns en skola i området.

Det vistas alltså skolbarn här, barn som kanske kan springa ut i vägen... Och ovanför Pekås är ett övergångsställe som många skolelever använder sig av, särkilt de från bostadsområdet Dalen.

Sänk hastighetsbegränsningen till 30 km/tim mellan korset vid Primus och rondellen! Vi vill också att det ska sitta skyltar med blinkande ljus som markerar övergångsstället ovanför Pekås. Kör försiktigt!

Elever och lärare på Primus

Vi tycker att det körs för fort på Görsjövägen i Hagfors. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim men det körs ofta i 65–70. Många bilister verkar inte bry sig om att det finns en skola i området.

Det vistas alltså skolbarn här, barn som kanske kan springa ut i vägen... Och ovanför Pekås är ett övergångsställe som många skolelever använder sig av, särkilt de från bostadsområdet Dalen.

Sänk hastighetsbegränsningen till 30 km/tim mellan korset vid Primus och rondellen! Vi vill också att det ska sitta skyltar med blinkande ljus som markerar övergångsstället ovanför Pekås. Kör försiktigt!

Elever och lärare på Primus