2015-05-12 06:00

2015-05-12 06:00

Inget beslut om Älvkullen

KARLSTAD:

Svar till signaturen Apropå förtätning (NWT 7/5):

Ännu finns inga beslut om Älvkullegymnasiets framtid, däremot finns den plats du pekar på med i det planprogram som vi har tagit fram för hela Sundsta. Enligt programmet är områdets inriktning främst avsedd för bostäder.

Detaljplanen, det vill säga hur just marken vid Älvkullen ska användas, kommer troligtvis att börja arbetas fram inom några år. Det finns en hel del exploatörer som är intresserade av marken, men innan vi börjar se över den behöver vi göra klart planen för Sundsta torg.

Jonas Zetterberg

Stadsbyggnadsarkitekt

Svar till signaturen Apropå förtätning (NWT 7/5):

Ännu finns inga beslut om Älvkullegymnasiets framtid, däremot finns den plats du pekar på med i det planprogram som vi har tagit fram för hela Sundsta. Enligt programmet är områdets inriktning främst avsedd för bostäder.

Detaljplanen, det vill säga hur just marken vid Älvkullen ska användas, kommer troligtvis att börja arbetas fram inom några år. Det finns en hel del exploatörer som är intresserade av marken, men innan vi börjar se över den behöver vi göra klart planen för Sundsta torg.

Jonas Zetterberg

Stadsbyggnadsarkitekt