2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:00

Politikerna ger och tar

STARTA EGET:

Min dotter och hennes kille har – tycker jag, själv företagsledare under 20 år – en bra affärsidé.

Lokaler finns och banken har lovat att ställa upp med de krediter som behövs. Nästa steg var att besöka Arbetsförmedlingen, för att ansöka om starta eget-bidrag

Hinder nummer ett: man måste ha fyllt 25 år; min dotter är bara 22. Hinder nummer två: man måste ha varit inskriven hos förmedlingen; det har hon inte varit eftersom hon fött barn för några månader sedan.

Vad menar våra politiker med att uppmuntra till nystart av företagande, för att senare ha regler som omöjliggör detsamma?

Politikerföraktaren

Min dotter och hennes kille har – tycker jag, själv företagsledare under 20 år – en bra affärsidé.

Lokaler finns och banken har lovat att ställa upp med de krediter som behövs. Nästa steg var att besöka Arbetsförmedlingen, för att ansöka om starta eget-bidrag

Hinder nummer ett: man måste ha fyllt 25 år; min dotter är bara 22. Hinder nummer två: man måste ha varit inskriven hos förmedlingen; det har hon inte varit eftersom hon fött barn för några månader sedan.

Vad menar våra politiker med att uppmuntra till nystart av företagande, för att senare ha regler som omöjliggör detsamma?

Politikerföraktaren