2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:00

Decemberöverenskommelsen

SPELREGLER:

Decemberöverenskommelsen, DÖ, är ett hån mot alla som röstat på Alliansen – den sätter ju alla demokratiska spelregler ur funktion. Ge upp DÖ nu!

Roffe

Decemberöverenskommelsen, DÖ, är ett hån mot alla som röstat på Alliansen – den sätter ju alla demokratiska spelregler ur funktion. Ge upp DÖ nu!

Roffe