2015-05-09 06:00

2015-05-09 06:00

Konstverk som bara försvårar

KARLSTAD:

Nu är det dags att kommunen antingen tar bort eller jämnar ut de så kallade konstverken på cykelvägen från Västra bron och norröver mot Skåre. Det ser illa ut med allt detta kladd.

En cykel, en rullstol eller en skateboard kan nog studsa över de här ojämnheterna. Men som cykelstad ska Karlstad inte ha sådana här cykelstråk som försvårar och förstör framfarten.

Irriterad cyklist

Nu är det dags att kommunen antingen tar bort eller jämnar ut de så kallade konstverken på cykelvägen från Västra bron och norröver mot Skåre. Det ser illa ut med allt detta kladd.

En cykel, en rullstol eller en skateboard kan nog studsa över de här ojämnheterna. Men som cykelstad ska Karlstad inte ha sådana här cykelstråk som försvårar och förstör framfarten.

Irriterad cyklist