2015-05-09 06:00

2015-05-09 06:00

Det finns fasta läkare hos psykiatrin

LANDSTINGET:

Svar till signaturen Förtvivlad anhörig (NWT 4/5):

Tack för dina synpunkter, det finns fasta läkare hos både psykiatriska akutmottagningen och psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad.

Precis som inom andra vårdverksamheter får patienterna ibland träffa en AT-läkare som alltid har en mer erfaren läkare att vända sig till.

I hela landet är det brist på läkare som är specialistutbildade inom psykiatri. För att kunna tillgodose behovet behöver vi därför anlita hyrläkare.

Om du och din anhöriga inte är nöjda med det bemötande eller den vård som vi inom psykiatrin har gett, ska ni i första hand kontakta den mottagning ni varit hos. Ni kan också höra av er till någon av oss via landstingets växel, telefon 054-61 50 00.

Anna-Karin TörnqvistMarie Engdahl Friberg

Verksamhetschefer

Svar till signaturen Förtvivlad anhörig (NWT 4/5):

Tack för dina synpunkter, det finns fasta läkare hos både psykiatriska akutmottagningen och psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad.

Precis som inom andra vårdverksamheter får patienterna ibland träffa en AT-läkare som alltid har en mer erfaren läkare att vända sig till.

I hela landet är det brist på läkare som är specialistutbildade inom psykiatri. För att kunna tillgodose behovet behöver vi därför anlita hyrläkare.

Om du och din anhöriga inte är nöjda med det bemötande eller den vård som vi inom psykiatrin har gett, ska ni i första hand kontakta den mottagning ni varit hos. Ni kan också höra av er till någon av oss via landstingets växel, telefon 054-61 50 00.

Anna-Karin TörnqvistMarie Engdahl Friberg

Verksamhetschefer