2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Trött på trafiken

KARLSTAD:

Jag är mäkta trött på den tunga trafik som dagligen passerar på Edsgatan, trots förbud och i långt högre farter än 70 km/ tim.

Jag är också trött också på det arbete som pågår i området runt värdshuset. Blir det aldrig klart?

Undrande

Jag är mäkta trött på den tunga trafik som dagligen passerar på Edsgatan, trots förbud och i långt högre farter än 70 km/ tim.

Jag är också trött också på det arbete som pågår i området runt värdshuset. Blir det aldrig klart?

Undrande