2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Tillämpa de lagar som finns

KARLSTAD:

Det är konstigt att Karlstads kommun och polis i fallet med tiggarnas olovliga camping på Orrholmen inte tillämpar lagen i Miljöbalken, kapitel 29, paragraf 7: ”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.” Eller det bara svenskar som är skyldiga att följa detta?

Jag ser fram mot ett svar från berörda myndigheter.

Ulf Johansson

Det är konstigt att Karlstads kommun och polis i fallet med tiggarnas olovliga camping på Orrholmen inte tillämpar lagen i Miljöbalken, kapitel 29, paragraf 7: ”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.” Eller det bara svenskar som är skyldiga att följa detta?

Jag ser fram mot ett svar från berörda myndigheter.

Ulf Johansson