2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Fel att skuldbelägga yrkesarbetande

FÖRÄLDRASKAP:

Den största anledningen till ungas ohälsa tror jag inte är en tidig förskolestart. Det är snarare brister i föräldraskapet som leder till att många unga i dag mår dåligt. Ett barn som får sina grundläggande behov uppfyllda i hemmet, i form av villkorslös kärlek, trygghet, bekräftelse et cetera har större förutsättningar att klara en tidig förskolestart.

Jag tycker, liksom signaturen Hemmamamma, att en ettåring bör vara i hemmet med sina föräldrar. Men att påstå att ungas ohälsa främst beror på tidig inskolning i förskola tycker jag tyder på ett oerhört snävt och insiktslöst tänkande.

Om det räckte att ”bara” vara hemmamamma, så borde vi ju ha flera äldre generationer som är fria från psykisk ohälsa. Men så enkelt är det inte. Vi har det samhälle vi har, och om man inte engagerar sig politiskt för förändring, så tycker jag att vi alla är skyldiga att stötta i stället för att skuldbelägga alla yrkesarbetande föräldrar!

Bara en mor

Den största anledningen till ungas ohälsa tror jag inte är en tidig förskolestart. Det är snarare brister i föräldraskapet som leder till att många unga i dag mår dåligt. Ett barn som får sina grundläggande behov uppfyllda i hemmet, i form av villkorslös kärlek, trygghet, bekräftelse et cetera har större förutsättningar att klara en tidig förskolestart.

Jag tycker, liksom signaturen Hemmamamma, att en ettåring bör vara i hemmet med sina föräldrar. Men att påstå att ungas ohälsa främst beror på tidig inskolning i förskola tycker jag tyder på ett oerhört snävt och insiktslöst tänkande.

Om det räckte att ”bara” vara hemmamamma, så borde vi ju ha flera äldre generationer som är fria från psykisk ohälsa. Men så enkelt är det inte. Vi har det samhälle vi har, och om man inte engagerar sig politiskt för förändring, så tycker jag att vi alla är skyldiga att stötta i stället för att skuldbelägga alla yrkesarbetande föräldrar!

Bara en mor