2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Farlig miljö för skolelever

TRAFIK:

Härom dagen var det nära att ett barn blev påkört av en bil när barnet korsade Norrstrandsgatan i anslutning till nya huvudingången på Hagaborgsskolan. Hur kan Karlstads kommun prioritera att bredda cykelbanor vid älven med mera i stället för att lösa trafikproblemen vid en relativt nybyggd skola?

När skolan byggdes ändrades trafikförutsättningarna radikalt, då huvudingången flyttades från Länsmansgatan till Norrstrandsgatan. Detta innebär att många barn dagligen korsar Norrstrandsgatan i anslutning till den nya huvudingången. Nu är det många föräldrar som vill ha svar på när kommunen ska åtgärda de livsfarliga trafikproblemen vid Hagaborgsskolan. Och snälla, gör det innan det behöver hända en olycka!

Orolig förälder

Härom dagen var det nära att ett barn blev påkört av en bil när barnet korsade Norrstrandsgatan i anslutning till nya huvudingången på Hagaborgsskolan. Hur kan Karlstads kommun prioritera att bredda cykelbanor vid älven med mera i stället för att lösa trafikproblemen vid en relativt nybyggd skola?

När skolan byggdes ändrades trafikförutsättningarna radikalt, då huvudingången flyttades från Länsmansgatan till Norrstrandsgatan. Detta innebär att många barn dagligen korsar Norrstrandsgatan i anslutning till den nya huvudingången. Nu är det många föräldrar som vill ha svar på när kommunen ska åtgärda de livsfarliga trafikproblemen vid Hagaborgsskolan. Och snälla, gör det innan det behöver hända en olycka!

Orolig förälder