2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Det verkar vara organiserat

TIGGERIET:

Refererande till NWT:s artikel den 20/4 om rumänska tiggare, så ska Ylva Johansson och Anna-My Novotny ha all heder för sitt engagemang och sin empati. De beskriver ena sidan av myntet, den andra har dokumenterats av BBC (sök på Youtube). Den visar hur barn utnyttjas organiserat för att tigga i London. Tyvärr så fruktar jag att om vi ordnar permanent boende för de tiggare som är i Sverige, så dröjer det inte länge förrän vi har samma situation som i England. Jag har svårt att frigöra mig från tanken att tiggeriet i Sverige är organiserat, hur ska annars människor som i huvudsak är analfabeter (enligt artikeln) hitta till små inlandskommuner i Norrbotten, Västerbotten et cetera. Enligt Aftonbladet 23/1 finns det cirka 2 000 rumänska tiggare i Sverige. Om varje person betalar tio kronor per dag till organisatör, så innebär det en skattefri inkomst om 120 000 kronor per vecka – tänkvärt!

Ej rasist men realist

Refererande till NWT:s artikel den 20/4 om rumänska tiggare, så ska Ylva Johansson och Anna-My Novotny ha all heder för sitt engagemang och sin empati. De beskriver ena sidan av myntet, den andra har dokumenterats av BBC (sök på Youtube). Den visar hur barn utnyttjas organiserat för att tigga i London. Tyvärr så fruktar jag att om vi ordnar permanent boende för de tiggare som är i Sverige, så dröjer det inte länge förrän vi har samma situation som i England. Jag har svårt att frigöra mig från tanken att tiggeriet i Sverige är organiserat, hur ska annars människor som i huvudsak är analfabeter (enligt artikeln) hitta till små inlandskommuner i Norrbotten, Västerbotten et cetera. Enligt Aftonbladet 23/1 finns det cirka 2 000 rumänska tiggare i Sverige. Om varje person betalar tio kronor per dag till organisatör, så innebär det en skattefri inkomst om 120 000 kronor per vecka – tänkvärt!

Ej rasist men realist