2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Det försvar vi har är tillräckligt

HOTBILD:

Det finns ingen hotbild mot Sverige. Det är fullständigt imbecillt att tro på ett militärt angrepp från Ryssland eller från någon annan makt. Vad skulle Putin ha för intresse av vårt arma land? Tillåt mig le åt sådana farhågor.

Att, som nu är beslutat, lägga behövda miljarder på upprustning av vårt försvar är fullständigt onödigt och oansvarigt. Ett förstärkt försvar ökar bara spänningen i regionen. Miljarderna behövs så väl inom andra sektorer i vårt samhälle. Se på våra usla vägar och järnvägar, vår skola och omsorg, den misslyckade integrationen et cetera.

Det försvar vi har är tillräckligt för att jaga flytande uppochnedvända plastbåtar och minkar (trolig ubåt).

Fredsivrare

Det finns ingen hotbild mot Sverige. Det är fullständigt imbecillt att tro på ett militärt angrepp från Ryssland eller från någon annan makt. Vad skulle Putin ha för intresse av vårt arma land? Tillåt mig le åt sådana farhågor.

Att, som nu är beslutat, lägga behövda miljarder på upprustning av vårt försvar är fullständigt onödigt och oansvarigt. Ett förstärkt försvar ökar bara spänningen i regionen. Miljarderna behövs så väl inom andra sektorer i vårt samhälle. Se på våra usla vägar och järnvägar, vår skola och omsorg, den misslyckade integrationen et cetera.

Det försvar vi har är tillräckligt för att jaga flytande uppochnedvända plastbåtar och minkar (trolig ubåt).

Fredsivrare