2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Debatten är irrelevant

MIGRATION:

Det är för mycket tyckande i debatten om invandringspolitiken. Det som verkligen borde ha betydelse är det som är mätbart. Signaturen Kapten Bölja nämner att Sverige tar emot 0,16 procent av världens alla flyktingar vilket i sig inte är relevant i sammanhanget. Vad som betyder något är konsekvenserna i siffror såsom det har blivit just här.

Antalet utanförskapsområden i Sverige har ökat från tre stycken 1990 till 186 stycken 2012, och kriminella nätverk har sedan 2000 ökat till 55 områden, fördelade på 22 städer.

Var finns diskussioner om riskanalyser i beslutsfattande då så många människor tas emot på kort tid, mot bakgrund av den kraftigt ökande brottsligheten som vi kan läsa om dagligen? I övrigt visar det sig att den största rekryteringen av IS-anhängare sker från Sverige, sett till befolkningsmängd i Europa.

De uppenbara problemen som finns i förorter till storstäder – och även grannorter som Örebro – är de stora problemen med rivaliserande grupper i förorter inklusive skjutningar och bilbränder. Varför skulle det inte vara rimligt att tro att Karlstad väntas denna framtid om utvecklingen fortsätter på inslagen väg?

Förundrad

Det är för mycket tyckande i debatten om invandringspolitiken. Det som verkligen borde ha betydelse är det som är mätbart. Signaturen Kapten Bölja nämner att Sverige tar emot 0,16 procent av världens alla flyktingar vilket i sig inte är relevant i sammanhanget. Vad som betyder något är konsekvenserna i siffror såsom det har blivit just här.

Antalet utanförskapsområden i Sverige har ökat från tre stycken 1990 till 186 stycken 2012, och kriminella nätverk har sedan 2000 ökat till 55 områden, fördelade på 22 städer.

Var finns diskussioner om riskanalyser i beslutsfattande då så många människor tas emot på kort tid, mot bakgrund av den kraftigt ökande brottsligheten som vi kan läsa om dagligen? I övrigt visar det sig att den största rekryteringen av IS-anhängare sker från Sverige, sett till befolkningsmängd i Europa.

De uppenbara problemen som finns i förorter till storstäder – och även grannorter som Örebro – är de stora problemen med rivaliserande grupper i förorter inklusive skjutningar och bilbränder. Varför skulle det inte vara rimligt att tro att Karlstad väntas denna framtid om utvecklingen fortsätter på inslagen väg?

Förundrad