2015-04-16 06:00

2015-04-16 06:00

Sidbyte på gång- och cykelväg

KARLSTAD:

Om jag promenerar på den kombinerade gång- och cykelbanan längs västra stranden vid inre hamn och närmar mig Skoghallsvägen, så markeras gående till vänster och cyklister till höger. Men på andra sidan den väg som korsar gång- och cykelbanan skiftar plötsligt anvisningarna – där hänvisas gående till höger och cyklister till vänster.

Utan att krångla till det så har vi ju visserligen bara att följa de anvisningar som ges, och detta är visserligen petitesser, men jag undrar ändå: varför...?

Han på glasberget

Om jag promenerar på den kombinerade gång- och cykelbanan längs västra stranden vid inre hamn och närmar mig Skoghallsvägen, så markeras gående till vänster och cyklister till höger. Men på andra sidan den väg som korsar gång- och cykelbanan skiftar plötsligt anvisningarna – där hänvisas gående till höger och cyklister till vänster.

Utan att krångla till det så har vi ju visserligen bara att följa de anvisningar som ges, och detta är visserligen petitesser, men jag undrar ändå: varför...?

Han på glasberget