2015-04-13 06:00

2015-04-13 06:00

Tragiska i trafiken

FOTGÄNGARE/CYKLISTER:

Cyklister och fotgängare tävlar inbördes i en egen liga om att vara den sämsta trafikantgruppen av alla. Antingen är det cyklister som tjatar om att fotgängarna minsann gör intrång på deras område, eller så är det vice versa. Frågan är om de alls har i trafiken att göra, de verkar obildbara vad gäller enkla regler.

Deras korkade nonchalans visar sig också, och då ännu tydligare, när de med dödsförakt rör sig självsvåldigt bland bilar och andra motorfordon. Det är helt enkelt tragiskt att se Karlstads fotgängare och cyklister i aktion!

BMW

Cyklister och fotgängare tävlar inbördes i en egen liga om att vara den sämsta trafikantgruppen av alla. Antingen är det cyklister som tjatar om att fotgängarna minsann gör intrång på deras område, eller så är det vice versa. Frågan är om de alls har i trafiken att göra, de verkar obildbara vad gäller enkla regler.

Deras korkade nonchalans visar sig också, och då ännu tydligare, när de med dödsförakt rör sig självsvåldigt bland bilar och andra motorfordon. Det är helt enkelt tragiskt att se Karlstads fotgängare och cyklister i aktion!

BMW