2015-04-13 06:00

2015-04-13 06:00

Fotgängare påcykelbanorna...

TRAFIK:

Apropå insändarna 8/4 och 10/4 om cyklister som tar sig fram på trottoarerna i Karlstad:

Kan det också möjligen förhålla sig så att även fotgängare ofta blockerar markerade cykelbanor, icke sällan medförande hund och/eller barnvagn?

Cyklist i ur och skur

Apropå insändarna 8/4 och 10/4 om cyklister som tar sig fram på trottoarerna i Karlstad:

Kan det också möjligen förhålla sig så att även fotgängare ofta blockerar markerade cykelbanor, icke sällan medförande hund och/eller barnvagn?

Cyklist i ur och skur