2015-04-13 06:00

2015-04-13 06:00

Tydliga forskningsrön som inte väjer för ett samband

SVERIGE: Förskola, fritidshem och ohälsa

Replik till signaturen Dagispappa (NWT 9/4):

Jag har alltid misstänkt att det är som du skriver, att många föräldrar faktiskt saknar kunskap om de risker och negativa konsekvenser som vi, välutbildade och erfarna pedagoger, känner till med tidig förskolestart (innan tre år) samt långa dagar i gruppverksamhet (längre än tre–fyra timmar) för barn i förskoleåldern. Jag har i många år efterfrågat upplysningsplikt om detta för förskollärarna, vilket avfärdats som onödigt då föräldrarna anses känna till detta.

Därav mitt val av pronomenet „vi”. Om du inte känner dig inkluderad, läs då gärna böcker i ämnet av Per Kågeson och Christian Sörlie Ekström vilka båda visar på tydliga forskningsrön som inte väjer för att se samband mellan barns växande ohälsa och den ökande vistelsetiden inom institutionsomsorgen, rön som de flesta pedagoger i förskola och fritidshem tyvärr kan verifiera.

Hemmamamma

Replik till signaturen Dagispappa (NWT 9/4):

Jag har alltid misstänkt att det är som du skriver, att många föräldrar faktiskt saknar kunskap om de risker och negativa konsekvenser som vi, välutbildade och erfarna pedagoger, känner till med tidig förskolestart (innan tre år) samt långa dagar i gruppverksamhet (längre än tre–fyra timmar) för barn i förskoleåldern. Jag har i många år efterfrågat upplysningsplikt om detta för förskollärarna, vilket avfärdats som onödigt då föräldrarna anses känna till detta.

Därav mitt val av pronomenet „vi”. Om du inte känner dig inkluderad, läs då gärna böcker i ämnet av Per Kågeson och Christian Sörlie Ekström vilka båda visar på tydliga forskningsrön som inte väjer för att se samband mellan barns växande ohälsa och den ökande vistelsetiden inom institutionsomsorgen, rön som de flesta pedagoger i förskola och fritidshem tyvärr kan verifiera.

Hemmamamma