2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Missuppfattning om öppettider

FÖRSKOLA:

Replik till signaturen Hemmamamma (NWT 7/4):

Nu tror jag att du missuppfattade min tidigare insändare. Du förutsätter att det är samma barn som kommer tidigt på morgonen och som är kvar sent på förskolan. Visst, det finns barn som har så långa dagar på förskolan men jag hoppas och tror att de är få. De barn som har föräldrar som arbetar skift har oftast kortare dagar på förskolan och lediga dagar mitt i veckan. Utökade öppettider på förskolan behöver inte betyda utökad vistelsetid för det enskilda barnet. Snarare tvärtom.

Uppgiven

Replik till signaturen Hemmamamma (NWT 7/4):

Nu tror jag att du missuppfattade min tidigare insändare. Du förutsätter att det är samma barn som kommer tidigt på morgonen och som är kvar sent på förskolan. Visst, det finns barn som har så långa dagar på förskolan men jag hoppas och tror att de är få. De barn som har föräldrar som arbetar skift har oftast kortare dagar på förskolan och lediga dagar mitt i veckan. Utökade öppettider på förskolan behöver inte betyda utökad vistelsetid för det enskilda barnet. Snarare tvärtom.

Uppgiven