2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Centralsjukhuset måste fåvara fredat från alla tiggare

KARLSTAD: Störande för besökare

Den senaste tiden har jag så gott som varje dag besökt en svårt sjuk vän på Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Många andra är också där av samma anledning och en del för att få besked om de har fått en sjukdom eller fått det glädjande beskedet att de är friska. Vilket besked man än får, eller om man är besökare, så tycker jag att man ska slippa tiggare som sitter vid uppgången mot entrén – och de som säljer tidningar utanför entrén.

Låt sjukhuset vara en fredad zon för oroliga, ledsna och även sörjande människor!

Ledsen anhörig

Den senaste tiden har jag så gott som varje dag besökt en svårt sjuk vän på Centralsjukhuset i Karlstad, CSK. Många andra är också där av samma anledning och en del för att få besked om de har fått en sjukdom eller fått det glädjande beskedet att de är friska. Vilket besked man än får, eller om man är besökare, så tycker jag att man ska slippa tiggare som sitter vid uppgången mot entrén – och de som säljer tidningar utanför entrén.

Låt sjukhuset vara en fredad zon för oroliga, ledsna och även sörjande människor!

Ledsen anhörig