2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Tiggeri – förbjudet eller inte?

JURIDIK:

Jag läste en artikel av en professor i juridik där han försökte klara ut vissa begrepp. Enligt honom är ”insamling av kontanta medel för enskilt bruk”, det vill säga tiggeri, reglerat i kommunens stadgar. Han skrev att man i alla fall i Stockholm måste ha tillstånd av polisen för att samla in pengar till sig själv. Detta, menar han, är ett bekvämt sätt för våra beslutsfattare att slippa att ta i obekväma ärenden genom att inte upplysa om sakförhållande.

Professorn har dessutom fått information av polisen i Stockholm att några sådana tillstånd inte har beviljats.

Gäller samma bestämmelser i Karlstads kommun? I så fall, hur många tillstånd är beviljade? Om det förhåller sig så anser jag att politiker samt övriga beslutsfattare i kommunen ska sluta att säga att ”tiggeri är inte förbjudet i Sverige”. Det må vara så, men upplys då samtidigt om att tillstånd erfordras.

B L O

Jag läste en artikel av en professor i juridik där han försökte klara ut vissa begrepp. Enligt honom är ”insamling av kontanta medel för enskilt bruk”, det vill säga tiggeri, reglerat i kommunens stadgar. Han skrev att man i alla fall i Stockholm måste ha tillstånd av polisen för att samla in pengar till sig själv. Detta, menar han, är ett bekvämt sätt för våra beslutsfattare att slippa att ta i obekväma ärenden genom att inte upplysa om sakförhållande.

Professorn har dessutom fått information av polisen i Stockholm att några sådana tillstånd inte har beviljats.

Gäller samma bestämmelser i Karlstads kommun? I så fall, hur många tillstånd är beviljade? Om det förhåller sig så anser jag att politiker samt övriga beslutsfattare i kommunen ska sluta att säga att ”tiggeri är inte förbjudet i Sverige”. Det må vara så, men upplys då samtidigt om att tillstånd erfordras.

B L O