2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Sekter inom alla religioner tolkar skrifter på olika sätt

ISLAM/KRISTENDOM: Frågor och svar

Jag kan svara på dina frågor (NWT 8/4) även om jag inte är muslim, Åke Johansson. Självklart tar Islamska kulturföreningen avstånd från allt som är olagligt, det hade du inte ens behövt fråga om.

En majoritet av världens muslimer för sharia. Däremot är en majoritet av dem inte för den tolkning som till exempel IS och Saudiarabien gör. Koranen kan tolkas på många sätt, precis som Bibeln. Har du bett kristna församlingar ta avstånd från de straff som förordas i Bibeln och som en del sekter praktiserar?

Sören Wäppling

Kil

Jag kan svara på dina frågor (NWT 8/4) även om jag inte är muslim, Åke Johansson. Självklart tar Islamska kulturföreningen avstånd från allt som är olagligt, det hade du inte ens behövt fråga om.

En majoritet av världens muslimer för sharia. Däremot är en majoritet av dem inte för den tolkning som till exempel IS och Saudiarabien gör. Koranen kan tolkas på många sätt, precis som Bibeln. Har du bett kristna församlingar ta avstånd från de straff som förordas i Bibeln och som en del sekter praktiserar?

Sören Wäppling

Kil