2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Dags att sänka priserna!

OK VÄRMLAND:

OK Värmland går dåligt. Allt färre handlar vid mackarna. Inte konstigt, med ett bränslepris som konstant ligger högre än konkurrenternas.

Sänk literpriset med några tioöringar och kunderna kommer tillbaka till butikerna!

Tankare

OK Värmland går dåligt. Allt färre handlar vid mackarna. Inte konstigt, med ett bränslepris som konstant ligger högre än konkurrenternas.

Sänk literpriset med några tioöringar och kunderna kommer tillbaka till butikerna!

Tankare