2015-04-10 06:00

2015-04-10 06:00

Smaklöst, stötande och vänster

BILDINSÄNDARE:

På Max Claessons bildinsändare 2/4 ser man en korsfäst person som yppar: Samma jävla elände varje påsk!

Det är tydligt att det handlar om den korsfäste Kristus. Annars hade det kunnat vara ett offer för Islamiska staten, fast de korsfäster inte bara i påsktider.

Att Claessons bilder, lyckade eller misslyckade, får plats på insändarsidan är talande för insändarredaktionen. Visa mig var i Bibeln Jesus använder liknande vokabulär som Claesson lägger i hans mun. Claesson utnyttjar friskt den yttrandefrihet som den kristna västliga kulturen ger honom, och i akt och mening spottar på den yttersta symbolen för kristendomen. Undrar bara om han skulle vara lika modig att ge sig på profeten Mohammed och förlöjliga honom. Det finns faktiskt mycket mera anledning att göra det än med den kärleksfulle Kristus. Med tanke på vad som hänt i Paris och på många andra ställen förväntar jag mig inte lika mycket mod hos vare sig Claesson eller insändarredaktören.

I varje fall är bilden smaklös, stötande och symboliserar den vänsterstupida idégrupp som skiter i sitt eget rede, där de har vuxit upp i säkerhet och välstånd. Sin yttrandefrihet utnyttjar de inte där det behövs, utan bara där det är helt riskfritt. Ynkligt och motbjudande av både Claesson och insändarredaktören!

Jaro Pleva

Hagfors

På Max Claessons bildinsändare 2/4 ser man en korsfäst person som yppar: Samma jävla elände varje påsk!

Det är tydligt att det handlar om den korsfäste Kristus. Annars hade det kunnat vara ett offer för Islamiska staten, fast de korsfäster inte bara i påsktider.

Att Claessons bilder, lyckade eller misslyckade, får plats på insändarsidan är talande för insändarredaktionen. Visa mig var i Bibeln Jesus använder liknande vokabulär som Claesson lägger i hans mun. Claesson utnyttjar friskt den yttrandefrihet som den kristna västliga kulturen ger honom, och i akt och mening spottar på den yttersta symbolen för kristendomen. Undrar bara om han skulle vara lika modig att ge sig på profeten Mohammed och förlöjliga honom. Det finns faktiskt mycket mera anledning att göra det än med den kärleksfulle Kristus. Med tanke på vad som hänt i Paris och på många andra ställen förväntar jag mig inte lika mycket mod hos vare sig Claesson eller insändarredaktören.

I varje fall är bilden smaklös, stötande och symboliserar den vänsterstupida idégrupp som skiter i sitt eget rede, där de har vuxit upp i säkerhet och välstånd. Sin yttrandefrihet utnyttjar de inte där det behövs, utan bara där det är helt riskfritt. Ynkligt och motbjudande av både Claesson och insändarredaktören!

Jaro Pleva

Hagfors