2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Stora brister i vägunderhållet

HAMMARÖ:

Väg 561 ut till Rud övertogs 2014 av Hammarö kommun från Trafikverket. Vi som bor här ute hoppades att vägunderhållet skulle bli bättre. Så blev inte fallet. Vägunderhållet är så eftersatt att det bildats många väldigt djupa håligheter i vägen. För att undvika dessa får man köra slalom för att inte skada bilen.

Den tunga trafiken i samband med förtätningen på Rud gör inte saken bättre. Asfalten har krackelerat utan att kommunen gjort något att för att fylla i håligheterna. Gör man inget nu, kan vi snart inte ta oss fram. Skärp er, Hammarö kommun, och åtgärda snarast de brister som finns i vägunderhållet!

Bengt Grude

Väg 561 ut till Rud övertogs 2014 av Hammarö kommun från Trafikverket. Vi som bor här ute hoppades att vägunderhållet skulle bli bättre. Så blev inte fallet. Vägunderhållet är så eftersatt att det bildats många väldigt djupa håligheter i vägen. För att undvika dessa får man köra slalom för att inte skada bilen.

Den tunga trafiken i samband med förtätningen på Rud gör inte saken bättre. Asfalten har krackelerat utan att kommunen gjort något att för att fylla i håligheterna. Gör man inget nu, kan vi snart inte ta oss fram. Skärp er, Hammarö kommun, och åtgärda snarast de brister som finns i vägunderhållet!

Bengt Grude