2015-04-08 06:00

2015-04-08 06:00

Kulturföreningen svarar inte

FRÅGOR:

På NWT:s insändarsida den 24/3 ställde Robert Warholm några frågor till Islamska kulturföreningen i Karlstad. Frågorna löd: Tar ni avstånd från den vedervärdiga sharialagstiftningen; tar ni avstånd från barnäktenskap av den typ Mohammed ingick; tar ni avstånd från Muhammeds ord att det är muslimernas plikt att döda judar?

Jag hoppades att kulturföreningen genast skulle svara ett klart och oförbehållsamt ja. l stället har svaret hittills varit tystnad.

Jag vill komplettera med fler frågor: Tar ni avstånd från dödsstraff, könsstympning, självmordsbombare och månggifte?

Svaret bör påverka kommunens sätt att behandla kulturföreningens begäran om tomt för det moskébygge, som jag så väl unnar dem.

Åke Johansson

Molkom

På NWT:s insändarsida den 24/3 ställde Robert Warholm några frågor till Islamska kulturföreningen i Karlstad. Frågorna löd: Tar ni avstånd från den vedervärdiga sharialagstiftningen; tar ni avstånd från barnäktenskap av den typ Mohammed ingick; tar ni avstånd från Muhammeds ord att det är muslimernas plikt att döda judar?

Jag hoppades att kulturföreningen genast skulle svara ett klart och oförbehållsamt ja. l stället har svaret hittills varit tystnad.

Jag vill komplettera med fler frågor: Tar ni avstånd från dödsstraff, könsstympning, självmordsbombare och månggifte?

Svaret bör påverka kommunens sätt att behandla kulturföreningens begäran om tomt för det moskébygge, som jag så väl unnar dem.

Åke Johansson

Molkom