2015-03-31 06:00

2015-03-31 06:00

Dyrt att ha fast telefon

TELIA:

ADSL försvinner på landsbygden, vad som händer utanför 50-skyltarna struntar man i...

1853 bildade staten Kungl. Telegrafverket, som 1953 blev Televerket vilket skulle se till att varje hushåll fick en telefonledning till sitt hus. Det var då en rättighet som alla hade, finanserat via skattesedeln.

1993 bildades Telia, som introducerades på börsen och Teracom övertog driften. 2003 gick Telia ihop med Sonera. Efter att ha sugit ut varenda krona ur kopparledningar och abonnenter, utan att föryngra nätet och investera för framtiden, har man nu gett Teracoms efterträdare Quadracom i uppgift att klippa kablarna.

Så om du nu vill ha en fast telefon, en fiberkabel i stället för en trådlös förbindelse, får du betala en gång till....

Televerksarbetaren

ADSL försvinner på landsbygden, vad som händer utanför 50-skyltarna struntar man i...

1853 bildade staten Kungl. Telegrafverket, som 1953 blev Televerket vilket skulle se till att varje hushåll fick en telefonledning till sitt hus. Det var då en rättighet som alla hade, finanserat via skattesedeln.

1993 bildades Telia, som introducerades på börsen och Teracom övertog driften. 2003 gick Telia ihop med Sonera. Efter att ha sugit ut varenda krona ur kopparledningar och abonnenter, utan att föryngra nätet och investera för framtiden, har man nu gett Teracoms efterträdare Quadracom i uppgift att klippa kablarna.

Så om du nu vill ha en fast telefon, en fiberkabel i stället för en trådlös förbindelse, får du betala en gång till....

Televerksarbetaren