2015-03-31 06:00

2015-03-31 06:00

Konstiga hastighetsgränser

TRAFIK: A-traktorer och mopedbilar

Reglerna för a-traktorer och mopedbilar är väldigt konstiga. Hastighetslagarna är underliga och inte helt genomtänkta.

Idag ska traktorn vara konstruerad så att hastigheten inte överskrider 30 km/tim när motorn når sitt maximala varvtal, medan mopedbilen får gå i 45. Ändå har en a-traktor en mycket mer stabil kaross, tillverkad av pressad plåt, medan mopedbilens kaross är av glasfiber/plast. Skulle en a-traktor och en mopedbil kollidera på samma sätt och i samma hastighet, så är traktorns plåtkonstruktion mycket säkrare än plastkarossen på mopedbilen.

Enligt min åsikt borde hastighetsbestämmelserna för dessa fordon bytas ut inbördes.

Irriterad traktorpojk

Reglerna för a-traktorer och mopedbilar är väldigt konstiga. Hastighetslagarna är underliga och inte helt genomtänkta.

Idag ska traktorn vara konstruerad så att hastigheten inte överskrider 30 km/tim när motorn når sitt maximala varvtal, medan mopedbilen får gå i 45. Ändå har en a-traktor en mycket mer stabil kaross, tillverkad av pressad plåt, medan mopedbilens kaross är av glasfiber/plast. Skulle en a-traktor och en mopedbil kollidera på samma sätt och i samma hastighet, så är traktorns plåtkonstruktion mycket säkrare än plastkarossen på mopedbilen.

Enligt min åsikt borde hastighetsbestämmelserna för dessa fordon bytas ut inbördes.

Irriterad traktorpojk